โปรเน็ต 30 วัน

ราคา (+VAT)วันรายละเอียดเบอร์สมัคร
300 บาท
(321)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 512 kbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3719*17038555#
350 บาท
(374.5)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 1 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3720*17038555#
450 บาท
(481.5)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 2 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3721*17038555#
650 บาท
(696.5)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 4 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3722*17038555#
850 บาท
(909.8)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 6 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3723*17038555#
300 บาท
(321)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 512 kbps จำนวน 7.5 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8321*17038555#
350 บาท
(374.5)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 1 mbps จำนวน 7.5 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8324*17038555#
450 บาท
(481.5)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 2 mbps จำนวน 12.5 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8338*17038555#
650 บาท
(696.5)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 4 mbps จำนวน 20 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8327*17038555#
850 บาท
(909.8)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 6 mbps จำนวน 25 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8330*17038555#
1100 บาท
(1177)
30 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 10 mbps จำนวน 33 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8333*17038555#

โปรเน็ต 7 วัน

ราคา (+VAT)วันรายละเอียดเบอร์สมัคร
89บาท
(95.23)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 512 kbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3713*17038555#
120 บาท
(128.4)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 1 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3714*17038555#
150 บาท
(160.5)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 2 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3715*17038555#
220 บาท
(235.4)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 4 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3716*17038555#
270 บาท
(288.9)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 6 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3717*17038555#
330 บาท
(353.1)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 10 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3718*17038555#
89 บาท
(95.23)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 512 kbps จำนวน 2.5 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8320*17038555#
120 บาท
(128.4)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 1 mbps จำนวน 2.5 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8323*17038555#
150 บาท
(160.5)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 2 mbps จำนวน 4.5 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8337*17038555#
220 บาท
(235.4)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 4 mbps จำนวน 7 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8326*17038555#
270 บาท
(288.9)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 6 mbps จำนวน 9 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8329*17038555#
330 บาท
(353.1)
7 วัน
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 10 mbps จำนวน 14 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8332*17038555#

โปรเน็ต  รายวัน

ราคา(+vat)วันรายละเอียดเบอร์สมัคร
22 บาท
(23.54)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 512 kbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3703*17038555#
25 บาท
(26.75)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 1 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3704*17038555#
28 บาท
(29.96)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 2 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3705*17038555#
32 บาท
(34.26)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 4 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3706*17038555#
45 บาท
(45.15)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 6 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3707*17038555#
55 บาท
(58.85)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 10 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3708*17038555#
45 บาท
(45.15)
48ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 1 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3709*17038555#
59 บาท
(63.13)
48ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 4 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3710*17038555#
85 บาท
(90.95)
48ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 6 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3711*17038555#
100 บาท
(107)
48ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ไม่อั้น ความเร็ว 10 mbps ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว*900*3712*17038555#
22 บาท
(23.54)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 512 kbps จำนวน 500 MB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8319*17038555#
25 บาท
(26.75)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 1 mbps จำนวน 500 MB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8322*17038555#
28 บาท
(29.96)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 2 mbps จำนวน 750 MB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8335*17038555#
32 บาท
(34.26)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 4 mbps จำนวน 1 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8325*17038555#
45 บาท
(45.15)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 6 mbps จำนวน 1.5 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8328*17038555#
55 บาท
(58.85)
24ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 10 mbps จำนวน 2 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8331*17038555#
35 บาท
(37.45)
48ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 1 mbps จำนวน 750 MB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8334*17038555#
45 บาท
(45.15)
48ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 2 mbps จำนวน 1.2 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8336*17038555#
55 บาท
(58.85)
48ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 4 mbps จำนวน 1.75 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8339*17038555#
75 บาท
(80.25)
48ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 6 mbps จำนวน 2.5 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8340*17038555#
85 บาท
(90.95)
48ชั่วโมง
เช็คเงิน
โปรเน็ตทรู ความเร็ว 10 mbps จำนวน 3.5 GB.
เมื่อครบตามจำนวน เล่นต่อเนื่องที่ 128 kbps.
*900*8341*17038555#

Pin It on Pinterest

Share This