ใครบ้างควรได้รับวัคซีนโควิด-19

ใครบ้างควรได้รับวัคซีนโควิด-19

บุคคลทั่วไป แต่ขณะนี้มีการผลิตวัคซีนได้ในจำนวนจำกัดและมีข้อมูลการฉีดในประชากรบางกลุ่มเท่านั้น กรมควบคุมโรคจึงกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนตามลำดับ เริ่มจากพื้นที่ที่มีการระบาดก่อน ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน...
ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?

ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?

Q&A คลายข้อข้องใจ  Q : ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?A : ไม่ต้อง แต่ให้ไปฉีดเข็ม 2 หลังจาก 3 เดือนหรือ 12 สัปดาห์...
เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนและหลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนและหลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ก่อนฉีด  1.ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก 2.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24-72 ชั่วโมง 3.รับประทานอาหารและดื่มน้ำให้พร้อมก่อนการเข้ารับวัคซีน วันฉีด  1.เตรียมเอกสารให้พร้อม เช่นบัตรประชาชน และเอกสารนัดรับวัคซีน ...

Pin It on Pinterest