เช็คสิทธิ ‘ประกันสังคม’ ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2 โอนเงินวันไหน?

เช็คสิทธิ ‘ประกันสังคม’ ม.33 ม.39 ม.40 รอบ 2 โอนเงินวันไหน?

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยา “ประกันสังคม” ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัด (3+16) และจ่ายเงินสมทบงวดแรกไปแล้ว ระหว่างวันที่ 1-24 ส.ค....
เช็กด่วน ! ประกันสังคมเปิดทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.33 , 39 , 40

เช็กด่วน ! ประกันสังคมเปิดทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ม.33 , 39 , 40

วันที่ 1 ก.ย.64 สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่มีสิทธิทบทวนสิทธิยื่นเยียวยาพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 ประเภทกิจการ โดยผู้มีสิทธิจะต้องอยู่ใน 29...

Pin It on Pinterest