ก่อนฉีด 
1.ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก
2.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24-72 ชั่วโมง
3.รับประทานอาหารและดื่มน้ำให้พร้อมก่อนการเข้ารับวัคซีน

วันฉีด 
1.เตรียมเอกสารให้พร้อม เช่นบัตรประชาชน และเอกสารนัดรับวัคซีน 
2.หากมีโรคประจำตัวหรือจำเป็นต้องทานยาเป็นประจำ ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลก่อนเข้ารับวัคซีน 
3.ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัด และหลังฉีดสองวันควรเลี่ยงใช้แขนข้างนั้น เลี่ยงการยกของหนัก

หลังฉีด 
1.หลังฉีดวัคซีน ควรพักดูอาการ 30 นาที
2.หากมีไข้ หรือปวดเมื่อย สามารถทานยาพาราทุก 4-6 ชั่วโมง (ไม่ควรทานยาคลายกล้ามเนื้อ)
3.หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรงเช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที

Pin It on Pinterest

Share This